ฟาร์ม่าฮับ ร่วมกับ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง สปสช.

ให้บริการ คัดกรองความเสี่ยง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน ฟรี

สำหรับประชาชนทุกคน เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน

ใช้เวลาเพียง 15-25นาที/ท่าน จะได้ผลคะแนนความเสี่ยง พร้อมคำแนะนำสุขภาพจากเภสัชกร