เชิญรับบริการ คัดกรองโรคเรื้อรัง

เชิญรับบริการ คัดกรองโรคเรื้อรัง

  ฟาร์ม่าฮับ ร่วมกับ โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่อเนื่อง สปสช. ให้บริการ คัดกรองความเสี่ยง…

Read more