ความเป็นมา

เริ่มต้นจากปี พ.ศ.2531 ได้เปิดให้บริการร้านยา ยงเจริญเภสัช ศูนย์การค้าสาย3 อ.เมือง จ.ระยอง (ตลาดสตาร์) ให้บริการสุขภาพ จำหน่ายยาและให้คำแนะนำด้านสุขภาพให้กับคนในชุมชน จนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

ในปี พ.ศ.2559 เพื่อเพิ่มมาตรฐานการให้บริการ และรองรับลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งกลุ่มบุคคลทั่วไปที่รักสุขภาพหรือต้องการปรึษาปัญหาสุขภาพ และกลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงาน/ห้างร้าน ที่ต้องการซื้อสินค้าในจำนวนมากเพื่อใช้ในหน่วยงาน หรือเพื่อจำหน่าย จึงได้ขยายกิจการ เปิดสาขา ร้านยา ฟาร์ม่าฮับ ณ ถ.สุขุมวิท อ.เมืองระยอง (แยกPMY ติดศูนย์รถมิตซู)

โดยให้บริการทางสุขภาพ บนพื้นฐานวิชาชีพเภสัชกรรม และมาตรฐานGPP ตามกฎกระทรวง

จุดประสงค์

จำหน่ายยาทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ดูและสุขภาพและผิวพรรณ วิตามิน อาหารเสริม ยาสมุนไพร เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ให้คำแนะนำปรึกษาโดย “เภสัชกร”